Kaderbesluit CHVG (2011)

In het Kaderbesluit (17 feb 2011) zijn de algemene eisen van het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) opgenomen ten aanzien van

  • de opleiding tot huisarts
  • de erkenning als opleider, opleidingsinrichting en opleidingsinstituut voor de opleiding tot huisarts
  • registratie en herregistratie van huisartsen


Dit kaderbesluit is alleen van toepassing voor aios die vóór 1 januari 2013 zijn gestart met de opleiding.


[02 13]

handboek/oude_regelgeving/kaderbsluit_chvg_2004.txt · Laatst gewijzigd: 2013/02/05 18:39 door 119675